Price Range: From to

Compare Listings

ราคายังไม่รวมโอน183,000,000 THB
ราคายังไม่รวมโอน183,000,000 THB

3 years ago

พิ้นที่ราบ รื้อต้นยางหมดพร้อมขึ้นโครงการ40,000,000 THB
พิ้นที่ราบ รื้อต้นยางหมดพร้อมขึ้นโครงการ40,000,000 THB

3 years ago

87,000,000 THB

Rais: 21.2

Land

3 years ago

87,000,000 THB

Rais: 21.2

Land

3 years ago

ราคาไร่ละ 7 ล้านบาท42,000,000 THB
ราคาไร่ละ 7 ล้านบาท42,000,000 THB

Rais: 6

Land

3 years ago

3,800,000 THB

Sqw: 169

Land

3 years ago

3,800,000 THB

Sqw: 169

Land

3 years ago

192,000,000 THB

ขายที่ดินเปล่า โซนลากูน่า 10 ไร่กว่า

ถนนลากูนน่าภูเก็ต ถลาง อำเภอ ถลาง ภูเก็ต

Rais: 10.2

Land

3 years ago

192,000,000 THB

Rais: 10.2

Land

3 years ago

ขายเปลี่ยนหุ้นทั้งบริษัท380,000,000 THB
ขายเปลี่ยนหุ้นทั้งบริษัท380,000,000 THB

Rais: 56.1

Land

3 years ago

6,000,000 THB

ขายที่ดินซีวิล ป่าคลอก 1ไร่

ป่าคลอก อำเภอ ถลาง ภูเก็ต 83110

Rais: 1

Land

3 years ago

6,000,000 THB

Rais: 1

Land

3 years ago

172,000,000 THB

3 years ago