Price Range: From to

Compare Listings

ราคานี้ภายในสิ้นปี 2561350,000,000 THB

ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 28 ไร่กว่า

ซอย เสียงใต้ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

Land, Pool Villa, Villa

3 years ago

ราคานี้ภายในสิ้นปี 2561350,000,000 THB

Land, Pool Villa, Villa

3 years ago